Top Tags

Self-medication, 2002

ParadisosArtificials_2002

Paradisos artificials, 2002  (Self-medication) Instal·lació 200x820x300 cm

Sales Municipals d’Exposició (Girona)

ParadisosArtificials_2002 (2)