Top Tags

S/T, 2011_Casa Elizalde, Barcelona

Esteve Subirah

S/T, 2011 – instal·lació, mides variables

Casa Elizalde, Barcelona