Top Tags

PF3 (tercer exercici)

Le Barcares - Esteve Subirah

1. Document vs. lloc

El document gràfic o fotogràfic posseeix una capacitat intrínseca de referencialitat geogràfica que la descontextualització no aconsegueix eliminar. Per contra, la construcció arquitectònica (o militar) que s’hi representa, és susceptible de desaparèixer; també el que ha passat dins. Això pot passar per la reutilització d’un mateix espai per a altres usos, pel desmantellament de les estructures físiques, o per una voluntat d’ocultació.

2. Espais. Presenciar i traduir

El projecte aborda espais on l’individu s’ha vist immers en un escenari imposat. S’analitzen espais que van ser utilitzats per a confinar i controlar refugiats de la Guerra Civil Espanyola a França. Per mitjà d’uns dispositius en l’espai públic es força una contraposició entre la disposició dels mòduls del camp de refugiats de Le Barcarès (1939) i els d’un concurs arquitectònic per a l’hospital St. Jean de Perpinyà (1906).

[en preparació]