Top Tags

About

Esteve Subirah (Ullà, Girona, 1975)

  1997-2008  Els treballs que conformen l’etapa 1997-2008 es despleguen a partir de dispositius i materials varis (caixes de llum, projeccions de vídeo, fotografies, murs, cinta adhesiva…) i giren entorn preocupacions com la relació entre imatge, cos i tecnologia o imatge i espais en transit o no-llocs. A partir d’un especial sentit de present es representa l’esser humà dins una amalgama de fragilitats i contradiccions.
2008-… (Perdre les formes)  En els nous treballs es negocia amb conceptes de memòria i percepció, en alguns casos, o en problemàtiques de la representació en d’altres. El lloc és confrontat amb les representacions que ha generat i interpretat des dels seus usos i delimitacions. En la praxis artística es recodifiquen restes de diferents processos socials i polítics dels llocs on s’actua, o restes i formes extretes directament de l’entorn natural o industrial. Elements, tots ells, que són presentats amb aparença de mínima intervenció.

Esteve Subirah (Ullà, Girona, 1975)

 1997-2008 Los trabajos que conforman la etapa 1997-2008 se despliegan a partir de dispositivos y materiales varios (cajas de luz, proyecciones de vídeo, fotografías, muros, cinta adhesiva…) y giran en torno a preocupaciones como la relación entre imagen, cuerpo y tecnología o imagen y espacios en tránsito o no-lugares. A partir de un especial sentido de presente se representa el ser humano dentro de una amalgama de fragilidades y contradicciones.
2008 -… (Perder las formas) En los nuevos trabajos se negocia con conceptos de memoria y percepción, en algunos casos, o en problemáticas de la representación en otros. El lugar es confrontado con las representaciones que ha generado e interpretado desde sus usos y delimitaciones. En la praxis artística se recodifican restos de diferentes procesos sociales y políticos de los lugares donde se actúa, o restos y formas extraídas directamente del entorno natural o industrial. Elementos, todos ellos, que son presentados con apariencia de mínima intervención.